Naše hlavní cíle

Cílem spolku Dřevosad je především výsadba stromů a keřů za účelem zlepšení životního prostředí. Výsadby budou realizovány převážně na obecních, věřejně přístupných pozemcích. O aktuálním, spolkovém dění se dozvíte v rubrice NAŠE AKCE.

O principech fungování spolku se můžete více dozvědět v jeho STANOVÁCH.

Pozitivní vliv zeleně na náš život je myslím všeobecně znám a pokud by chtěl někdo tuto aktivitu podpořit, může se k nám přidat například formou podporujícího členství,  viz vnitřní SMĚRNICE spolku Dřevosad 3/2014.

Nejsme sice velkou a zavedenou organizací, ale o to máme větší chuť něco pro naše okolí udělat. Co chystáme na následující období a co to bude asi stát se dozvíte v PLÁNECH ČINNOSTI.

Jak se nám to vše ve skutečnosti podařilo se následně dočtete ve VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH.

O našich aktivitách se snažíme informovat i prostřednictvím místního Zpravodaje, celou histroii článků naleznete ve ZPRÁVÁCH Z TISKU.

Ještě před vznikem spolku Dřevosad se nám podařilo zrealizovat výsadbu na 3 ha obecních pozemků nad Strahovským rybníkem. V roce 2010 zde vznikl BIOKORIDOR, který nyní slouží i jako přírodní park.

Jedním z posledních projektů je založení KROUŽKU pro školní mládež, jsme si totiž vědomi toho, že cit k přírodě je potřeba vštěpovat dětem již od útlého věku.

Ondřej Jelínek