Naše hlavní cíle

Cílem spolku Dřevosad je především výsadba stromů a keřů za účelem zlepšení životního prostředí. Výsadby budou realizovány převážně na obecních, věřejně přístupných pozemcích. O aktuálním, spolkovém dění se dozvíte v rubrice NAŠE AKCE.

O principech fungování spolku se můžete více dozvědět v jeho STANOVÁCH.

Pozitivní vliv zeleně na náš život je myslím všeobecně znám a pokud by chtěl někdo tuto aktivitu podpořit, může se k nám přidat například formou podporujícího členství,  viz vnitřní SMĚRNICE spolku Dřevosad 3/2014.

Nejsme sice velkou a zavedenou organizací, ale o to máme větší chuť něco pro naše okolí udělat. Co chystáme na následující období a co to bude asi stát se dozvíte v PLÁNECH ČINNOSTI.

Jak se nám to vše ve skutečnosti podařilo se následně dočtete ve VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH.

O našich aktivitách se snažíme informovat i prostřednictvím místního Zpravodaje, celou histroii článků naleznete ve ZPRÁVÁCH Z TISKU.

Ještě před vznikem spolku Dřevosad se nám podařilo zrealizovat výsadbu na 3 ha obecních pozemků nad Strahovským rybníkem. V roce 2010 zde vznikl BIOKORIDOR, který nyní slouží i jako přírodní park.

Jedním z posledních projektů je založení KROUŽKU pro školní mládež, jsme si totiž vědomi toho, že cit k přírodě je potřeba vštěpovat dětem již od útlého věku.

Ondřej Jelínek

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky